Articolul 1. Definitii.
In sensul prezentului document, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:
DATE – date si informatii, fisiere, programe de calculator, etc, stocate in format digital pe suportul de date furnizat de BENEFICIAR, care, din motive tehnice nu pot fi accesate de catre acesta si a caror recuperare este solicitata;
SUPORT DE DATE – mediul fizic (hard disk, SSD, stick USB, etc.) pe care sunt stocate datele.

Articolul 2. Obiectul activitatii.
(1) QUARTZ DATA RECOVERY se obliga sa depuna toate eforturile pentru recuperarea datelor aflate pe suportul de date prezentat de BENEFICIAR si sa puna datele recuperate la dispozitia acestuia iar BENEFICIARUL se obliga sa plateasca pretul serviciilor prestate, conform prevederilor contractuale.
(2) Detaliile de identificare ale suportului de date vor fi specificate intr-o anexa a contractului de prestari servicii pentru recuperarea datelor.

Articolul 3. Declaratiile si garantiile QUARTZ DATA RECOVERY.
QUARTZ DATA RECOVERY declara si garanteaza pe BENEFICIAR ca va utiliza toate mijloacele tehnice disponibile, cu atentia si priceperea unui bun profesionist, in scopul diagnosticarii suportului de date si al recuperarii datelor de pe suportul de date prezentat de BENEFICIAR. Cu toate acestea, din motive obiective (independente de eforturile, mijloacele tehnice sau profesionalismul QUARTZ DATA RECOVERY si care tin de natura si/sau intinderea defectiunilor suportului de date), nu poate fi garantat succesul (integral sau partial) al operatiunilor de recuperare a datelor si nici integritatea datelor si/sau a suportului de date.

Articolul 4. Declaratiile si garantiile BENEFICIARULUI.
(1) BENEFICIARUL declara ca are dreptul legal de a detine suportul de date, de a detine si cunoaste datele si ca nu exista impedimente de natura legala care sa-l impiedice sa incheie contractul de prestari servicii pentru recuperarea datelor, sa exercite drepturile ori sa indeplineasca obligatiile prevazute de acesta.
(2) BENEFICIARUL declara ca a fost informat de catre QUARTZ DATA RECOVERY cu privire la riscul inerent, obiectiv, al distrugerii partiale sau totale a datelor si/sau a suportului de date ca urmare a operatiunilor/interventiilor tehnice necesare pentru recuperarea datelor, indiferent daca datele au fost sau nu recuperate efectiv. BENEFICIARUL accepta si isi asuma acest risc si declara ca nu va tine raspunzator QUARTZ DATA RECOVERY in astfel de cazuri.
(3) De asemenea, BENEFICIARUL accepta faptul ca operatiunile tehnice necesare pentru recuperarea datelor pot conduce la pierderea garantiei oferite de producator/comerciant, accepta aceasta posibilitate si declara ca nu va tine raspunzator QUARTZ DATA RECOVERY.

Articolul 5. Diagnosticare si informare.
(1) BENEFICIARUL se obliga sa informeze QUARTZ DATA RECOVERY cat mai complet cu privire la aspectele tehnice relevante, cum ar fi:

  • Circumstantele defectarii suportului de date, comportament anormal anterior defectarii;
  • Numarul de partitii si tipul acestora (sistemul de fisiere);
  • Foldere si/sau fisiere prioritare;
  • Daca s-a mai incercat recuperarea datelor si actiunile intreprinse in aceasta directie;
  • Orice alte informatii considerate relevante cu privire la suportul de date.

(2) Durata diagnosticarii suportului de date este, de regula, de maxim 24 de ore.
(3) Dupa diagnosticare, QUARTZ DATA RECOVERY va informa BENEFICIARUL (telefonic/prin e-mail) cu privire la natura si intinderea defectiunilor suportului de date si va evalua sansele de succes ale operatiunilor de recuperare a datelor. Informarea va cuprinde si pretul operatiunilor de recuperare a datelor precum si durata estimata a acestora. Pretul se stabileste in functie de defectul suportului de date si nu este influentat de cantitatea de date solicitata.
(4) Informarea mentionata la aliniatul precedent este destinata exclusiv formarii unei opinii sumare a BENEFICIARULUI si nu reprezinta o expertiza extrajudiciara. Obiectul contractului de prestari servicii pentru recuperarea datelor exclude formularea de opinii tehnice/expertize menite a fi folosite ca instrumente de proba in cazul litigiilor, procedurilor judiciare, administrative, etc, iar QUARTZ DATA RECOVERY nu se angajeaza in nici un fel sa emita nici un fel de raport/constatare scrisa cu privire la circumstantele aparitiei pierderii de date sau la actiunile intreprinse pentru recuperarea acestora.

Articolul 6. Taxa de evaluare si diagnosticare.
(1) Diagnosticarea si evaluarea posibilitatilor de recuperare a datelor precum si a costurilor aferente este oferita GRATUIT BENEFICIARULUI.
(2) In cazul in care BENEFICIARUL nu este de acord cu conditiile oferite pentru recuperarea datelor (pret, durata de timp, procent estimat), poate ridica suportul de date defect fara a avea vreo obligatie financiara catre QUARTZ DATA RECOVERY, cu exceptia eventualei taxe de diagnosticare in regim de urgenta.

Articolul 7. Recuperarea datelor.
(1)In cazul in care BENEFICIARUL este de acord cu conditiile de pret si cu durata estimata, va informa QUARTZ DATA RECOVERY, in scris, cu privire la acest aspect, prin semnarea unei oferte pentru recuperarea datelor. Pretul scris in oferta este ferm si irevocabil.
(2) Durata medie a recuperarii datelor este de 3 (trei) zile – in regim de urgenta sau de 7 (sapte) zile – in regim normal.
(3) In cazul recuperarilor de date partial reusite, QUARTZ DATA RECOVERY are dreptul (dar nu si obligatia) de a oferi BENEFICIARULUI un discount, calculat asupra pretului acceptat de catre acesta prin semnarea ofertei.
(4) Dupa achitarea pretului, QUARTZ DATA RECOVERY va pune la dispozitia BENEFICIARULUI datele recuperate, partile ageeand in prealabil modalitatea de livrare a acestora.
(5) Cu ocazia primirii datelor, BENEFICIARUL va verifica existenta si integritatea acestora. In urma verificarii datelor, se va incheia un protocol de finalizare a procesului de recuperare.
(6) Protocolul de finalizare marcheaza incheierea procedurii de recuperare a datelor. Partile consimt ca nicio reclamatie/obiectiune ulterioara acestei date nu mai este posibila si nu va fi luata in considerare.

Articolul 8. Conditii de plata.
(1) Preturile afisate in lista de preturi a QUARTZ DATA RECOVERY sunt absolut informative. Oferta de pret adresata BENEFICIARULUI se stabileste de catre QUARTZ DATA RECOVERY pentru fiecare caz in parte. Pretul serviciilor este cel negociat si agreeat in scris de catre ambele parti, consemnat in oferta pentru recuperarea datelor.
(2) Plata integrala a serviciilor se realizeaza cel mai tarziu odata cu predarea catre BENEFICIAR a datelor recuperate.
(3) In cazul in care partile au agreeat un termen de plata ulterior, neplata facturilor la scadenta atrage penalitati de 1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate la sumele restante.

Articolul 9. Depozitarea suporturilor de date abandonate.
(1) In cazul in care BENEFICIARUL nu comunica nici o hotarare privind suportul de date si/sau datele recuperate, QUARTZ DATA RECOVERY poate depozita suportul de date pentru o perioada de maxim 6 luni de la data primirii acestuia de la BENEFICIAR. Dupa aceasta data, datele recuperare si/sau suporturile de date neridicate de catre BENEFICIAR vor fi considerate abandonate, se distrug fizic si se recicleza. Prin semnarea contractului de prestari servicii pentru recuperarea datelor, BENEFICIARUL declara in mod expres ca este de acord cu aceasta clauza si ca nu va avea nicio pretentie impotriva QUARTZ DATA RECOVERY, garantandu-l impotriva oricaror actiuni in justitie, pretentii, cereri de restituire sau despagubire.
(2) Pe cale de exceptie de la prevederile alineatului de mai sus, partile pot totusi conveni, in scris, prelungirea duratei maxime de depozitare, nivelul taxei de depozitare sau alte aspecte legate de depozitarea suporturilor de date.

Articolul 10. Confidentialitate.
QUARTZ DATA RECOVERY se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor BENEFICIARULUI, in conditiile legii, declarand si garantandu-l pe acesta ca datele recuperate nu vor fi divulgate sub nici o forma tertilor si nu vor fi accesate de catre QUARTZ DATA RECOVERY (decat eventual in scopul verificarii, prin sondaj, a integritatii fisierelor). Pentru evitarea situatiilor de pierdere a datelor datorate defectarii suportului pe care sunt livrate datele catre BENEFICIAR, copiile intermediare de lucru vor fi pastrate la dispozitia acestuia pentru o perioada de 7 zile, dupa care vor fi distruse. De asemenea, QUARTZ DATA RECOVERY declara si garanteaza pe BENEFICIAR ca nu va folosi si nu va incerca sa foloseasca datele in folosul propriu sau in folosul altora.